SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BÜTÜNLEME SINAVLARI SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖĞRENCİ NUMARANIZ

2016-2017 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ ALABİLİRSİNİZNOT1: Yabancı Dil II (İng) sınavlarını Yabancı Diller Yüksekokulu (YADAM) yapacağı için SALON VE SIRA NUMARASINI YADAM BELİRLEYECEKTİR.

SINAV KURALLARI
1. Öğrenciler sınav sırasında yanlarında Telsiz, Cep Telefonu, Çağrı Cihazı, Databank, Kitap, Ders Notu, vb. bulunduramazlar. Aksine davrananların sınavı geçersiz sayılır.
2.Öğrenciler, “Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen salon ve sırada sınavlara gireceklerdir.
3.Öğrenci Kimliği ve “Sınav Giriş Belgesi”, sınav başlamadan önce sıra üzerine konulacaktır.
4.Gözetmenler, oturma düzenini herhangi bir uyarıda bulunmadan değiştirebilirler.
5.“Sınav Yoklama Tutanağı” nı imzalayınız. Yoklama tutanağını imzalamayan ya da sınav kâğıdına Öğrenci numarasını ve ismini ve diğer istenen bilgilerini KODLAMAYAN öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
6.Sınav esnasında her türlü silgi, kalem vb. almak, vermek ve konuşmak yasaktır.
7.Sınavlarda kopya çekenler ve verenler hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu kişiler sınav mahallinden çıkartılır.
8.Sınav süresi dolduktan sonra, kalemlerini bırakıp, sınav kâğıtlarını teslim etmek zorundadırlar. Sınav Kâğıdını ısrarla teslim etmeyen öğrenci için kopya muamelesi yapılır.
9.Sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
10.Sınavın ilk 10 dakikasında hiçbir Öğrenci, sınav salonundan dışarıya çıkamaz.
11.Soru Grubunuz varsa mutlaka Cevap Kağıdına Kodlayınız.

SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ
YÜKSEKOKUL YÖNETİMİ